Cultuur

Cultuur

Retranchement (Truzement)

Het dorp Retranchement (Truzement) ligt in de westelijke punt van Zeeuws-Vlaanderen. Het is het meest zuidwestelijke kustdorp van Nederland. Wie deze naam voor het eerst hoort, vraagt zich ongetwijfeld af waar deze vandaan komt. De naam klinkt toch redelijk Frans. En dat klopt. De naam is ontleend aan het Frans en staat voor een verschansing in de vorm van een aarden wal zonder vaste vorm.

Wandelen over de wallen

Retranchement is een overblijfsel van een veel grotere plaats met verdedigingswerken. Prins Maurits liet in 1604 twee forten bouwen en later werd het geheel van wallen voorzien. Fort Nassau en de wallen zijn nu nog steeds te zien. Je kunt zelfs een wandeling over de wallen maken.

Zaalkerk

In het dorpje zelf staat een eenvoudig hervormd zaalkerkje uit 1630. De kerk werd op zondag bezocht door de soldaten die in de forten verbleven. Uit die tijd stamt ook de oude preekstoel. Het kerkje werd flink beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar in 1948 gerestaureerd en in 1955 was het hele interieur aangepast.

Drie grenspalen

Retranchement ligt op de grens tussen Nederland en België. De Drieling van Retranchement zijn drie grenspalen met hetzelfde nummer: 364. De middelste van de drie geeft de grens aan. Het dorp ligt aan het Zwin en in de tijd dat de palen geplaatst werden, stroomde hier nog water doorheen. Daarom was het lastig te bepalen waar precies de grens lag. Er werden drie palen geplaatst.

De molen

De Retranchementse molen is een koren- en pelmolen. De standerdmolen staat nog traditioneel aan de Molenstraat en dateert uit 1818. Daarvoor stond er op diezelfde plek ook al een molen. Die werd in 1643 gebouwd, maar is omgewaaid. Ooit gehoord van windrecht? De allereerste eigenaar van de molen, Bartolemeus de Vos, moest drie gulden erfpacht per jaar betalen voor het gebruik van de wind. De molen is in de zomermaanden op woensdag en zaterdag te bezichtigen, anders op afspraak.